هدر اصلی سایت

مقالات

قسمتی از وصیّت نامه آیت الله العظمی سیدعلی قاضی

عارف کامل حضرت آیت الله العظمی قاضی(أعلی الله مقامه)  ۱۳۹۴/۰۸/۰۲
قسمتی از وصیّت نامه آیت الله العظمی سیدعلی قاضی

 

وصیت آیت الله قاضی