هدر اصلی سایت

نماز عید فطر و قربان‏

 مسأله 1531 - نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام‏(ع) واجب است و باید به جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام‏(ع) غایب است، مستحب مى باشد و مى‏شود آن را به جماعت یا فرادى خواند.

 مسأله 1532 - وقت نماز عید فطر و قربان از اوّل آفتاب روز عید است تا ظهر.

 مسأله 1533 - مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند یا جدا کنند، بعد نماز عید را بخوانند.

 مسأله 1534 - نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اوّل بعد از خواندن حمد و سوره، بهتر است پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگرى بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.

 مسأله 1535 - در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکرى بخوانند کافى است ولى بهتر است این دعا را بخوانند:

 «اَللّهُمَّ اَهلَ الکِبرِیاءِ وَ العَظَمَةِ وَ اَهلَ الجُودِ وَ الجَبَروتِ وَ اَهلَ العَفوِ وَ الرَّحمَةِ وَ اَهلَ التَّقوى وَ المَغفِرَةِ اَسأَلُکَ بِحَقِّ هذا الیَومِ الَّذِی جَعَلتَهُ لِلمُسلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَیهِ وَ آلِهِ ذُخراً وَ شَرَفاً وَ کَرامَةً وَ مَزیداً اَن تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَن تُدخِلَنی فی کُلِّ خَیرٍ اَدخَلتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ اَن تُخرِجَنِی مِن کُلِّ سُوءٍ اَخرَجتَ مِنهُ مُحَمَّداً و آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلیهِم اَللّهُمَّ اِنّی اَسأَلُکُ خَیرَ ما سَألَکَ بِهِ عِبادُکَ الصَّالِحُونَ وَ اَعُوذُ بِکَ مِمَّا استَعاذَ مِنهُ عِبادُکَ المُخلَصُونَ».

 مسأله 1536 - مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را اگر امام جماعت است یا فرادى مى‏خواند، بلند بخواند.

 مسأله 1537 - نماز عید سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است که در رکعت اوّل آن سوره شمس و در رکعت دوم سوره غاشیه را بخوانند یا در رکعت اوّل سوره سبّح اسم ربّک الاعلى و در رکعت دوم سوره شمس را بخوانند.

 مسأله 1538 - مستحب است روز عید فطر قبل از نماز عید، به خرما افطار کند و در عید قربان از گوشت قربانى بعد از نماز قدرى بخورد.

 مسأله 1539 - مستحب است پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایى که پیش از نماز و بعد از آن در کتابهاى دعا ذکر شده به امید ثواب بخواند.

 مسأله 1540 - مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دستها را بلند کنند و نماز را بلند بخوانند.

 مسأله 1541 - بعد از نماز مغرب و عشاى شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: «اَللَّهُ اَکبَرُ اَللَّهُ اَکبَرُ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ و اللَّهُ اَکبَرُ اللَّهُ اَکبَرُ وَ للَّهِ الحَمدُ اَللَّهُ اَکبَرُ عَلى مَا هَدانا».

 مسأله 1542 - مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اوّل آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایى را که در مسأله پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید: «اَللَّهُ اَکبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِن بَهِیمَةِ الأنعامِ وَ الحَمدُ للَّهِ عَلى ما اَبلانا» ولى اگر عید قربان را در منى باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز که اوّل آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذیحجّه است، این تکبیرها را بگوید.

 مسأله 1543 - کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخواند؛ و مستحبّ است در صحرا بخوانند غیر از مسجدالحرام.

 مسأله 1544 - مستحبّ است که زنهاى جوان از رفتن به نماز عید خوددارى کنند.

 مسأله 1545 - اگر شکّ کند در تکبیرهاى نماز و قنوت هاى آن، اگر از محلّ آن نگذشته است بنابر اقل بگذارد و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده اشکال ندارد.

 مسأله 1546 - اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند و بجا نیاورد نمازش صحیح است.

 مسأله 1547 - اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرة الاحرام را فراموش کند نمازش باطل مى شود.

 مسأله 1548 - اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز آن را بجا آورد. و اگر کارى کند که براى آن سجده سهو در نمازهاى یومیّه لازم است احتیاطاً بعد از نماز دو سجده سهو براى آن بنماید.