هدر اصلی سایت

قُنوت‏

 مسأله 1120 - در تمام نمازهاى واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم، مستحب است قنوت بخواند، و در نماز وتر با آن که یک رکعت مى‏باشد، خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب است، و نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید فطر و قربان در رکعت اوّل پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد.

 مسأله 1121 - اگر بخواهد قنوت بخواند به احتیاط واجب باید دستها را بلند کند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند نماید و کف آنها را رو به آسمان قرار دهد و به قصد رجاء، انگشتان را به جز ابهام به هم بچسباند و هر دو کف دست را پهلوى هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به کف دستهایش باشد.

 مسأله 1122 - در قنوت هر ذکرى بگوید، اگرچه یک «سُبحانَ اللَّه» باشد، کافى است و بهتر است بگوید: «لَا اِلهَ الّا اللَّهُ الحَلِیمُ الکَرِیمُ لَا اِلهَ الّا اللَّهُ العَلِیُّ العَظِیمُ سُبحانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبعِ وَ رَبِّ الاَرَضِینَ السَّبعِ وَ ما فِیهِنَّ وَ ما بَینَهُنَّ وَ رَبِّ العَرشِ العَظیِمِ وَ الحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِینَ».

 مسأله 1123 - مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولى براى کسى که نماز را به جماعت مى‏خواند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیست.

 مسأله 1124 - اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید، مستحب است بعد از سلام نماز، قضا نماید.

 ترجمه نماز 

ترجمه سوره حمد

 «بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم»: ابتدا مى‏کنم به نام خداوندى که در دنیا بر مؤمن و کافر رحم مى‏کند و در آخرت بر مؤمن رحم مى‏نماید.

 «الحمد للَّه ربّ العالمین»: ثنا مخصوص خداوندى است که پرورش دهنده همه موجودات است.

 «الرّحمن الرّحیم»: در دنیا بر مؤمن و کافر و در آخرت بر مؤمن رحم مى‏کند.

 «مالک یوم الدّین»: پادشاه و صاحب اختیار روز قیامت است.

 «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»: فقط تو را عبادت مى‏کنیم و فقط از تو کمک مى‏خواهیم.

 «اهدنا الصّراط المستقیم»: هدایت کن ما را به راه راست که آن دین اسلام است.

 «صراط الّذین انعمت علیهم»: به راه کسانى که به آنان نعمت دادى که آنان پیغمبران و جانشینان پیغمبران هستند.

 «غیر المغضوب علیهم و لا الضّالین»: نه به راه کسانى که غضَب کرده اى بر ایشان و نه آن کسانى که گمراهند.

 ترجمه سوره توحید

 «بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم»:

«قل هو اللَّه احد»: بگواى محمّد(ص) که خداوند خدایى است یگانه.

 «اللَّه الصّمد»: خدایى که از تمام موجودات بى نیاز است.

 «لم‏یلد و لم‏یولد»: فرزند ندارد و فرزند کسى نیست.

 «و لم یکن له کفواً احد»: هیچ کس از مخلوقات، مثل او نیست.

 

ترجمه ذکر رکوع و سجود

 و ذکرهایى که بعد از آنها مستحب است:‏

«سبحان ربّى العظیم و بحمده»: پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصى‏پاک و منزّه است و من مشغول ستایش او هستم.

 «سبحان ربّى الاعلى و بحمده»: پروردگار من که از همه کس بالاتر مى‏باشد از هر عیب و نقصى پاک و منزّه است و من مشغول ستایش او هستم.

 «سمع اللَّه لمن حمده»: خدا بشنود و بپذیرد ثناى کسى که او را ستایش مى‏کند.

 «استغفر اللَّه ربّى و اتوب الیه»: طلب آمرزش و مغفرت مى‏کنم از خداوندى که پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت مى‏نمایم.

 «بحول اللَّه و قوّته اقوم و اقعد»: به یارى خداى متعال و قوّه او برمى‏خیزم و مى‏نشینم. 

 

 ترجمه قنوت‏

 «لا اله الّا اللَّه الحلیم الکریم»: نیست خدایى سزاوار پرستش مگر خداى یکتاى بى‏همتایى که صاحب حلم و کرم است.

 «لا اله الّا اللَّه العلى العظیم»: نیست خدایى سزاوار پرستش مگر خداى یکتاى بى‏همتایى که بلند مرتبه و بزرگ است.

 «سبحان اللَّه ربّ السّموات السّبع و ربّ الارضین السّبع»: پاک و منزّه است خداوندى که پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است.

 «و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم»: پروردگار هر چیزى است که در آسمانها و زمینها و مابین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است.

 «و الحمد للَّه ربّ العالمین»: حمد و ثنا مخصوص خداوندى است که پرورش دهنده تمام موجودات است.

 

ترجمه تسبیحات اربعه‏

 «سبحان اللَّه و الحمد للَّهِ و لا اله الّا اللَّه و اللَّه اکبر»: پاک و منزّه است خداوند تعالى و ثنا مخصوص اوست و نیست خدایى سزاوار پرستش مگر خداى بى‏همتا و بزرگتر است از این که او را وصف کنند.

 

ترجمه تشهّد و سلام‏

 «الحمدللَّه أشهد أن لا اله الّا اللَّه وحده لا شریک له»: ستایش مخصوص پروردگار است و شهادت مى‏دهم که خدایى سزاوار پرستش نیست مگر خدایى که یگانه است و شریک ندارد.

 «و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله»: شهادت مى‏دهم که محمّد(ص) بنده خدا و فرستاده اوست.

 «اللّهمّ صلّ على محمد و آل محمد»: خدایا رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد.

 «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»: قبول کن شفاعت پیغمبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند کن.

 «السّلام علیک ایّها النّبى و رحمة اللَّه و برکاته»: سلام بر تواى پیغمبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

 «السّلام علینا و على عباد اللَّه الصّالحین»: سلام از خداوند عالم بر نمازگزاران و تمام بندگان خوب او.

 «السّلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته»: سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما مؤمنین باد.

 

تعقیب نماز

 مسأله 1125 - مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقیب یعنى‏خواندن ذکر و دعا و قرآن شود. و بهتر است پیش از آن که از جاى خود حرکت و وضو و غسل و تیمّم او باطل شود، رو به قبله تعقیب را بخواند و لازم نیست تعقیب به عربى باشد، ولى بهتر است چیزهایى را که در کتابهاى دعا دستور داده‏اند بخواند و از تعقیب‏هایى که خیلى سفارش شده است، تسبیح حضرت زهرا(ع) است که باید به این ترتیب گفته شود: 34 مرتبه «اللَّه اکبر»، بعد 33 مرتبه «الحمد للَّه» بعد از آن 33 مرتبه «سبحان اللَّه» و مى‏شود «سبحان اللَّه» را پیش از «الحمد للَّه» گفت ولى بهتر است بعد از «الحمد للَّه» گفته شود.

 مسأله 1126 - مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانى را به قصد شکر بر زمین بگذارد کافى است، ولى بهتر است صد مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه، «شُکراً للَّه» یا «شُکراً» یا «عَفواً» بگوید و نیز مستحب است هر وقت نعمتى به انسان مى‏رسد یا بلایى از او دور مى‏شود سجده شکر بجا آورد.

 

صلوات بر پیغمبر

 مسأله 1127 - هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول‏(ص) مانند محمّد و احمد، یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفى و ابوالقاسم بگوید یا بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

 مسأله 1128 - موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول‏(ص) مستحب است صلوات را هم بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد مى‏کند صلوات بفرستد.