هدر اصلی سایت

نمازهاى مستحب‏

 مسأله 758 - نمازهاى مستحبّى زیاد است و آنها را نافله گویند و بین نمازهاى مستحبّى به خواندن نافله‏هاى شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها در غیر روز جمعه سى و چهار رکعتند که هشت رکعت آن نافله ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا و یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح مى‏باشد و چون دو رکعت نافله عشا را بنابر احتیاط مستحبّ باید نشسته خواند، یک رکعت حساب مى‏شود. ولى‏در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه مى‏شود.

 مسأله 759 - از یازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن باید به نیّت نافله شب و دو رکعت آن به نیّت نماز شفع و یک رکعت آن، به نیّت نماز وتر خوانده شود. و دستور کامل نافله شب در کتابهاى دعا گفته شده است.

 مسأله 760 - نمازهاى نافله را مى‏شود نشسته خواند ولى بهتر است دو رکعت نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند، مثلاً کسى که مى‏خواهد نافله ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده رکعت بخواند و اگر مى‏خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز یک رکعتى‏نشسته بخواند.

 مسأله 761 - نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند؛ امّا بقیّه نافله‏هاى روزانه را مى‏شود در سفر خواند؛ ولى نافله عشا را به نیّت این که شاید مطلوب باشد مى‏تواند بجا آورد.

 

وقت نافله‏هاى یومیّه‏

 مسأله 762 - نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده مى‏شود و وقت آن از اوّل ظهر تا موقعى که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا مى‏شود، به اندازه دو هفتم آن مى‏شود، مثلاً اگر درازى شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار سایه‏اى که بعد از ظهر پیدا مى‏شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است.

 مسأله 763 - نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده مى‏شود و وقت آن تا موقعى است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا مى‏شود، به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط مستحبّ، نیّت ادا و قضا نکند.

 مسأله 764 - وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى که سرخى طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا مى‏شود از بین برود.

 مسأله 765 - وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.

 مسأله 766 - نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده مى‏شود و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است، ولى احتیاط مستحبّ آن است که قبل از فجر اوّل نخوانند مگر آن که بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند که در این صورت مانعى ندارد.

 مسأله 767 - وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است در ثلث آخر شب خوانده شود.

 مسأله 768 - مسافر و کسى که براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مى‏تواند آن را در اوّل شب بجا آورد.

 

نماز غفیله‏

 مسأله 769 - یکى از نمازهاى مستحبّى نماز غفیله است که بین نماز مغرب و عشا خوانده مى‏شود و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا وقتى که سرخى‏طرف مغرب از بین برود و در رکعت اوّل آن، بعد از حمد باید بجاى سوره، این آیه را بخوانند:

 «وَ ذَاالنُّونِ اِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِی الظُّلُماتِ اَن لا اِلهَ الّا اَنتَ سُبحَانَکَ اِنِّی کُنتُ مِنَ الظّالِمِینَ فَاستَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ‏َ الغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنجِی المُؤمِنِینَ»

 و در رکعت دوم بعد از حمد به جاى سوره، این آیه را بخوانند: «وَ عِندَهُ مَفاتِحُ الغَیبِ لا یَعلَمُها اِلّا هُوَ وَ یَعلَمُ مَا فِی البَرِّ وَ البَحرِ وَ مَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ اِلّا یَعلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الاَرضِ وَ لَا رَطبٍ وَ لَا یابِسٍ الّا فِی کِتابٍ‏ٍ مُبینٍ».

 و در قنوت آن بگویند: «اَللَّهُمَّ اِنّی اَسأَلُکَ بِمَفاتِحِ الغَیبِ الَّتِی لا یَعلَمُهَا الّا اَنتَ اَن تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَن تَفعَلَ بِی کَذا وَ کَذا» و به جاى کلمه «کذا و کذا» حاجتهاى خود را بگویند.

 و بعد بگویند: «اَللّهُمَّ اَنتَ وَلِیُّ نِعمَتِی وَ القادِرُ عَلَى طَلِبَتِی تَعلَمُ حاجَتِی فَأسأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیهِ وَ عَلَیهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَیتَهَا لِی».