هدر اصلی سایت

تشهّد

 مسأله 1103 - در رکعت دوم تمام نمازهاى واجب و مستحب و در نماز وتر و رکعت آخر نماز مغرب و ظهر و عصر و عشا، باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن تشهّد بخواند یعنى بگوید: «اَشهَدُ اَن لا اِلهَ الّا اللَّهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».

 مسأله 1104 - کلمات تشهّد باید به عربى صحیح و به طورى که معمول است پشت سر هم گفته شود.

 مسأله 1105 - اگر تشهّد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهّد را نخوانده، باید بنشیند و تشهّد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز دو سجده سهو به جا آورد.

 مسأله 1106 - مستحب است در حال تشهّد بر ران چپ بنشیند و روى پاى راست را به کف پاى چپ بگذارد و پیش از تشهّد بگوید: «اَلحَمدُ للَّهِ» یا بگوید: «بِسمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الحَمدُ للَّهِ وَ خَیرُ الاَسماء للَّهِ» و نیز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و انگشتها را به یکدیگر بچسباند و به دامان خود نگاه کند و بعد از تمام شدن تشهّد بگوید: «وَ تَقَبَّل شَفاعَتَهُ وَ ارفَع دَرَجَتَهُ».

 مسأله 1107 - مستحب است زنها در وقت خواندن تشهّد، رانها را به هم بچسبانند.

 

سلام نماز

 مسأله 1108 - بعد از تشهّد رکعت آخر نماز مستحب است در حالى که نشسته و بدن آرام است بگوید: «اَلسَّلامُ عَلَیکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ» و بعد از آن باید بگوید: «اَلسَّلامُ عَلیکُم» و احوط استحبابى آن است که «وَ رَحمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ» را اضافه نماید، یا بگوید: «اَلسَّلامُ عَلَینا وَ عَلَى عِبادِ اللَّه الصّالحِینَ» ولى احتیاطاً بعد از آن «السَّلامُ عَلَیکُم» را هم بگوید.

 مسأله 1109 - اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعى یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کارى هم که عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى‏کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده، باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است.

 مسأله 1110 - اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعى یادش بیاید که صورت نماز به هم خورده است، چنانچه پیش از آن که صورت نماز به هم بخورد کارى که عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى‏کند، مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باشد نمازش صحیح است و اگر پیش از آن که صورت نماز به هم بخورد، کارى که عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى‏کند انجام داده باشد دو سجده سهو انجام دهد و نمازش صحیح است.