هدر اصلی سایت

تکبیرة الاحرام‏

 مسأله 946 - گفتن اللَّه اکبر در اوّل هر نماز واجب و رکن است و باید حروف «اللَّه» و حروف «اکبر» و دو کلمه «اللَّه اکبر» را پشت سر هم بگوید و نیز باید این دو کلمه به عربى صحیح گفته شود و اگر به عربى غلط بگوید، یا مثلاً ترجمه آن را به فارسى بگوید صحیح نیست.

 مسأله 947 - نباید تکبیرة الاحرام نماز را به چیزى که پیش از آن مى‏خواند، مثلاً به اقامه یا به دعایى که پیش از تکبیر مى‏خواند بچسباند یعنى همزه «اللَّه اکبر» را به جهت اتّصال به قبل ساقط نکند.

 مسأله 948 - اگر انسان بخواهد «اللَّه اکبر» را به چیزى که بعد از آن مى‏خواند مثلاً به «بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم» بچسباند واجب نیست «ر» اکبر را ضمّه بدهد. هر چند احتیاط مستحبّ آن است که «اللَّه اکبر» را به بعد آن نچسباند.

 مسأله 949 - موقع گفتن تکبیرة الاحرام، باید بدن آرام باشد و اگر عمداً در حالى‏که بدنش حرکت دارد، تکبیرة الاحرام را بگوید، باطل است. آرام بودن و استقرار در مقابل قدم برداشتن مى‏باشد نه در مقابل لرزش و حرکت دادن دستها و سر.

 مسأله 950 - تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طورى بخواند که خودش بشنود و اگر به واسطه سنگینى یا کرى گوش یا سر و صداى زیاد نمى‏شنود، باید طورى بگوید که اگر مانعى نباشد بشنود.

 مسأله 951 - کسى که لال است یا زبان او مرضى دارد که نمى‏تواند «اللَّه اکبر» را درست بگوید، باید به هر طورى که مى‏تواند بگوید و اگر هیچ نمى‏تواند بگوید باید در قلب خود بگذراند و براى تکبیر با انگشت اشاره کند و زبانش را هم اگر مى‏تواند حرکت دهد.

 مسأله 952 - کسى که نمى‏تواند تکبیرة الاحرام را صحیح بگوید اگر وقت وسعت دارد واجب است که برود و یاد بگیرد، امّا در تنگى وقت واجب است که کسى را بگمارد که تکبیرة الاحرام را به او تلقین کند اگر چه بوسیله اجاره کردن باشد و اگر نتوانست همان طور که مى‏تواند بگوید و اگر قدرت اداى این را هم نداشت هر طور که مى‏تواند بگوید.

 مسأله 953 - مستحب است بعد از تکبیرة الاحرام بگوید:

 «یا مُحسِنُ قَد اَتَاکَ المُسییُ وَ قَد اَمَرتَ المُحسِنَ اَن یَتَجَاوَزَ عَنِ المُسیِی اَنتَ المُحسِنُ وَ اَنَا المُسییُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَجاوَز عَن قَبیحِ مَا تَعلَمُ مِنّی».

 یعنى اى خدایى که به بندگان احسان مى‏کنى بنده گنهکار به در خانه تو آمده و تو امر کرده‏اى که نیکوکار از گنهکار بگذرد، تو نیکوکارى و من گناهکار، به حقّ محمّد و آل محمّد9 رحمت خود را بر محمّد و آل محمّد(ص)  بفرست و از بدیهایى که مى‏دانى از من سر زده بگذر.

 مسأله 954 - مستحب است موقع گفتن تکبیر اوّل نماز و تکبیرهاى بین نماز، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد و گذراندن دستها از گوشها و بالاتر از سر بردن مکروه مى‏باشد. و مستحبّ است در نماز جماعت امام تکبیر را بلند و مأموم آهسته بگوید.

 مسأله 955 - اگر شکّ کند که تکبیرة الاحرام را گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزى، هر چند مستحبّ، شده به شکّ خود اعتنا نکند و اگر چیزى نخوانده، باید تکبیر را بگوید.

 مسأله 956 - اگر بعد از گفتن تکبیرة الاحرام شکّ کند که آن را صحیح گفته یا نه، باید به شکّ خود اعتنا نکند.

 مسأله 957 - اگر شک کند تکبیرى را که گفته تکبیرة الاحرام بوده یا تکبیر رکوع بنا را بر تکبیرة الاحرام بگذارد و شروع به حمد نماید.