هدر اصلی سایت

شرایط کسانى که مستحقّ زکاتند

 مسأله 2012 - کسى که زکات مى‏گیرد باید شیعه دوازده امامى باشد، و اگر از راه شرعى شیعه بودن کسى ثابت شود و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده، لازم نیست دوباره زکات بدهد.

 مسأله 2013 - اگر طفل یا دیوانه‏اى از شیعه فقیر باشد، انسان مى‏تواند به ولىّ او زکات بدهد، به قصد این که آنچه را مى‏دهد ملک طفل یا دیوانه یا مصرف آنها باشد.

 مسأله 2014 - اگر به ولىّ طفل و دیوانه دسترسى ندارد، مى‏تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین، زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعى‏که زکات به مصرف آنان مى‏رسد نیّت زکات کنند. و اگر طفل ممیّز است و اطمینان دارد که در همان مواردى صرف مى‏کند که ولىّ او صرف مى‏کرد، مى‏توان به خود طفل نیز داد و همچنین به سفیه، با اطّلاع ولىّ او، مى‏توان زکات داد.

 مسأله 2015 - به فقیرى که گدایى مى‏کند، مى‏شود زکات داد، ولى به کسى که زکات را در معصیت مصرف مى‏کند نمى‏شود زکات داد.

 مسأله 2016 - به کسى که معصیت کبیره را آشکارا بجا مى‏آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

 مسأله 2017 - به کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى‏شود زکات داد. ولى اگر زن براى خرجى‏خودش قرض کرده باشد شوهر نمى‏تواند بدهى او را از زکات بدهد، بلکه اگر کس دیگرى هم که مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى‏خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهى او را از زکات ندهد.

 مسأله 2018 - انسان نمى‏تواند مخارج کسانى را که مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولى دیگران مى‏توانند به آنان زکات بدهند.

 مسأله 2019 - اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و خدمکار خود نماید اشکال ندارد.

 مسأله 2020 - اگر پسر به کتابهاى علمى دینى احتیاج داشته باشد پدر مى‏تواند براى خریدن آنها به او زکات بدهد.

 مسأله 2021 - پدر مى‏تواند به پسرش زکات بدهد که براى خود زن بگیرد پسر هم مى‏تواند براى آن که پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.

 مسأله 2022 - به زنى که شوهرش مخارج او را مى‏دهد، یا خرجى نمى‏دهد، ولى زن مى‏تواند او را به دادن خرجى مجبور کند، نمى‏شود زکات داد.

 مسأله 2023 - زنى که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران مى‏توانند به او زکات بدهند. ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمى‏شود به آن زن زکات داد.

 مسأله 2024 - زن مى‏تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر، زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

 مسأله 2025 - سیّد نمى‏تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولى اگر خمس و سایر وجوهات، کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، مى‏تواند از غیر سیّد زکات بگیرد. ولى احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد، فقط به مقدارى که براى مخارج سالانه‏اش ناچار است بگیرد و اگر در اثناء سال بى‏نیاز شد آن را پس بدهد یا با اذن زکات دهنده به مصرف مستحقّین زکات برساند.

 مسأله 2026 - به کسى که معلوم نیست سیّد است یا نه، مى‏شود زکات داد.