هدر اصلی سایت

استفتائات

چرا روحانیون طرح لباس خود را عوض نمی کنند؟

واضح است که هر صنفی از جامعه برای اینکه شناخته شوند دارای لباس مخصوصی می باشند و در طول تاریخ این رویّه ثابت بوده است. خصوصاٌ در مورد اهل علم که محل رجوع عامه مردم در مسائل دینی می باشند و این شکل لباس شبیه به لباس پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) و ائمه اطهار (علیهم السلام) می باشد و تغییر لباس راه چاره نبوده و حکایت از ضعف روحیه و عدم استقامت در راهی که انتخاب کرده اند می باشد.