هدر اصلی سایت

استفتائات

پولى که از راه فروختن مواد مخدر یا مشروبات الکلى به دست آمده را مى ‏توان در آن تصرّف کرد؟

این پول را مالک نمی شود و باید به صاحبانش باز گرداند و اگر نمى ‏شناسد به حاکم شرع بدهد.