هدر اصلی سایت

استفتائات

مى ‏گویند باید جلوى زنان غیرمسلمان حجاب را رعایت کرد؛ آیا این مطلب صحیح است؟

بهتر است رعایت شود.