هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا گذاشتن قرآن روى زمین اشکالی دارد؟

اگر عرفاً بى‏ احترامى شمرده شود، جایز نیست و در هر صورت بهتر است که قرآن روى زمین گذاشته نشود.