هدر اصلی سایت

استفتائات

این که می‌گویند فلان مقدار کاغذ یا مسیج(دعا یا ...) را بین مردم پخش کنید تا حاجت شما برآورده شود، و گرنه با مصیبتی مواجه می‌شوید، صحیح است؟

این کارها خرافات است و جنبه‌ی شرعی ندارد.