هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان در اماکن عمومی اشکال دارد؟

اگر موجب جلب نظر زن ها می‌شود، این کار را نکنند.