هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا می‌توان در قنوت نماز، دعاها را به فارسی خواند؟ اگر کسی قنوت را به فارسی خوانده باشد تکلیفش چیست؟

دعا خواندن در قنوت و سایر حالات نماز به غیر عربی جایز نیست و اذکار نماز و قرائت قرآن باید به عربی باشد. البته آن چه که به خاطر سهو یا جهل یا تقلید، در قنوت به غیر عربی خوانده است، قضا نمی‌خواهد و اشکال ندارد.