هدر اصلی سایت

استفتائات

در دین اسلام شرط‌بندی در چه مواردی حلال می‌باشد؟

شرط‌بندی تنها در اسب‌سواری و تیراندازی، برای شرکت کنندگان جایز است.