هدر اصلی سایت

استفتائات

کسى که شاغل است و مقدارى پول براى دانشگاه پس‏ انداز کرده، آیا خمس دارد؟

اگر احتیاج به آن دارد خمس ندارد.