هدر اصلی سایت

استفتائات

من در قرعه‌کشی بانک یک خودرو برنده شده‌ام؛ آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟

اگر وسیله نقلیه ندارید و به آن احتیاج دارید، خمس ندارد؛ در غیر این صورت در وقت رسیدن سال خمسی، حساب شود.