هدر اصلی سایت

استفتائات

چنانچه با اجازه‌ مجتهد، خمس خود را قسطی کرده‌ایم که هر زمان هر مقدار داشتیم بدهیم؛ آیا با این شرایط می‌توانیم پس‌انداز هم داشته باشیم یا اوّل باید خمس خود را تسویه کنیم؟

اگر اجازه داشته‌اید و پس‌انداز جهت کار ضروری باشد، اشکال ندارد؛ امّا چنانچه احتیاج ضروری به پس‌انداز ندارید، بنابر احتیاط واجب ابتدا خمس را بدهید.