هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا بازی تئاتر برای خانم‌ها از نظر حضرتعالی اشکال دارد؟

چنانچه رعایت موازین شرعی و اخلاقی بشود و برای بینندگان انحراف شرعی و اخلاقی نیاورد، بلکه آموزنده باشد، اشکال ندارد و اگر بدآموزی داشته باشد، جایز نیست و فرقی بین زن و مرد نمی‌باشد.