هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا معصومین(ع) نسیان و یا سهو دارند؟

 از نظر حقیر، رسول خدا(صلّی اللّه علیه و آله) و أهل بیت(علیهم السلام) فراموشی(نسیان) نداشتند و سهو(اشتباه) هم نمی‌کردند. اگر روایتی در این مورد باشد، تأویل دارد.