هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا سودی که بانکها به حسابها می دهند، حلال است؟

با توجه به اینکه بانکها در جمهوری اسلامی معاملات خود را با احکام شرعی تطبیق می دهند(با رعایت حسن ظنّ) بلامانع می باشد. مگر یقین به خلاف داشته باشد.