هدر اصلی سایت

استفتائات

استعمال عطر و ادکلن موجود در مغازه‌ها که ساخت کشورهای دیگر است، در نماز و غیر نماز اشکال دارد؟

اشکال ندارد.