هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا پولی که در صندوق‌های قرض الحسنه‌ فامیلی می‌گذارند، مشمول خمس است؟

اگر یک سال بماند، خمس لازم است.