هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا پولی که در بانک مسکن جهت اخذ وام و خرید مسکن، سپرده‌گذاری نموده‌ام، خمس دارد؟

اگر مسکن ندارید یا نیاز به تبدیل به أحسن دارید، خمس ندارد.