هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا برای ازدواج موقّت یا دائم، اجازه‌ زن اوّل لازم است؟

چنانچه در حین عقد زن اوّل، شرط شده، لازم است.