هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسى قصد داشته مهمانى افطار بدهد و سپس متوجه شود که باید کفاره بدهد، مى ‏تواند از تعداد مهمان‏ها 60 نفر را نیّت کفاره نماید و صحیح است؟

اگر فقیر باشند، اشکال ندارد.