هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا انتخاب پیامبر(ص) به پیامبرى، اکتسابى بوده یا انتصابى؟

انتخاب پیامبران و پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) از ناحیه پروردگار و انتصابی است. البته سعی و کوشش آنها در تحصیل رضای پروردگار نتیجه حتمی دارد؛ و مقام و رتبه آنها با سعی و کوشش در بندگی پروردگار ملازم است.