هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا خون استحاضه روزه را باطل می کند؟

زن مستحاضه مى‏تواند روزه بگیرد؛ ولى اگر استحاضه ‏اش طورى است که غسل بر او واجب است، باید براى صحیح بودن روزه ‏اش، غسل‏هایى که بر او واجب است را انجام بدهد. و در این حکم فرقى بین روزه واجب و مستحب نیست.