هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا کسی می‌تواند بگوید روزه نمی‌گیرم و به جایش 60 مسکین را اطعام می‌کنم؟

اگر کسی در ماه مبارک رمضان نخواهد روزه بگیرد، می‌تواند مسافرت کند؛ در غیر این صورت علاوه بر وجوب کفّاره، معصیت کرده است.