هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر روزه دار با همسرش ملاعبه کند و منی از او خارج شود تکلیفش چیست؟

اگر به قصد خروج منى این کار را بکند و منى خارج شود قضا و کفاره لازم است.