هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا اندوسکوپی معده، روزه را باطل می‌کند؟

چون صدق خوردن و آشامیدن نمی‌کند، روزه باطل نمی شود.