هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسى باید کفّاره یا مدّ طعام بدهد و پولى هم نداشته باشد، مانند زنی که شوهر مخارج او را مى‏ دهد و نتواند براى هر روز، 60 روز روزه بگیرد، چه باید بکند؟

شوهر مى‏ تواند براى او کفّاره یا مدّ طعام بدهد؛ امّا واجب نیست و اگر نداد صبر مى‏ کند تا هر زمان که خودش متمکّن شود و بتواند بپردازد.