هدر اصلی سایت

استفتائات

کسى که در ماه مبارک رمضان فراموش کند روزه هست و استمناء کند؛ بعداً متوجّه شود که روزه بوده، حکم روزه ‏اش چیست؟

کار حرامى کرده و باید توبه کند؛ امّا روزه ‏اش باطل نیست.