هدر اصلی سایت

استفتائات

گذاشتن پیشانی بر مهر در سجده از زمان پیامبر (ص) هم بوده است؟

به این صورت نبوده است بلکه بر شن و خاک زمین و یا فرشهایی که از برگ درخت نخل درست می کردند سجده می نمودند، و نقل شده که حضرت زین العابدین(علیه السلام) مقداری خاک قبر حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) را به همراه داشتند و برای سجده از آن استفاده می کردند، و بعدها مردم تربت را با آب مخلوط کردند و مرسوم شد که مهر برای سجده به همراه داشته باشند.