هدر اصلی سایت

استفتائات

کسی که نیاز به ازدواج دارد ولی وسائل برایش مهیا نیست، چه باید بکند؟

خداوند جواب شما را در سوره‌ی نور، ابتدای آیه‌ی 33 داده است که فرموده: «و لیستعفف الّذین لایجدون نکاحاً حتّی یغنیهم الله من فضله ...». «و باید عفّت بورزند کسانی که دسترسی به نکاح ندارند تا خداوند آنها را از فضل خود بی‌نیاز کند (و موفّق به ازدواج شوند)».