هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا خوردن کشمش پلو با توجه به اینکه هنگام پختن پف مى‏ کند اشکال دارد؟

اگر باطنش جوش نیاید اشکالى ندارد.