هدر اصلی سایت

استفتائات

آیا بازى کردن با شطرنج بدون برد و باخت با توجه به اینکه در عرف به عنوان آلت قمار استفاده نمى شود؛ جایز است؟

بازی با شطرنج حتّی اگر بدون شرط برد و باخت باشد، جایز نیست.