هدر اصلی سایت

استفتائات

نظر حضرتعالی در مورد شیوه های مختلف عزاداری از جمله سینه زنی، زنجیرزنی و قمه زنی چیست؟

اقامه عزای حضرت سیّدالشهداء(علیه السلام) از أفضل اعمال بوده و آنچه در روایات آمده «بکاء، إبکاء و تباکی» است؛ امّا سنّتهای عزاداری که در بلاد مختلف وجود دارد، اشکال ندارد.