هدر اصلی سایت

استفتائات

کسى که در ماه مبارک رمضان جهت خدمت سربازى به شهر دیگرى اعزام مى‏ شود و نمى ‏داند که چند روز در آنجا مى ‏ماند حکم نماز و روزه ‏اش چیست؟ اگر بعد متوجه شد که چند روز در پادگان مى ‏ماند حکمش چیست؟

در صورت اوّل تا سی روز اگر مردّد بماند نمازش قصر است و روزه ندارد و از روز سی و یکم به بعد نماز تمام است و روزه هم دارد. در صورت دوم نسبت به گذشته، حکمش همان است که بیان شد و نسبت به آینده، اگر ده روز و بیشتر مى ‏ماند نمازش تمام است و روزه هم بگیرد و اگر کمتر از ده روز است، نمازش قصر است و روزه هم ندارد، بعداً قضا نماید.