هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر کسى در نماز جماعت اشتباهاً زودتر از امام سر از سجده بردارد تکلیفش چیست؟

اگر امام همچنان در سجده است و به او مى‏ رسد مى ‏تواند به سجده برود و مى ‏تواند صبر کند تا امام سر از سجده بردارد و با او بقیه را ادامه بدهد.