هدر اصلی سایت

استفتائات

اگر لباس لکه ای داشته باشد که نمى ‏دانیم خون است یا رنگ، نماز با آن چه حکمى دارد؟

اگر یقین ندارد که خون باشد، مى ‏تواند با آن نماز بخواند.