هدر اصلی سایت

استفتائات

کسی که ایدز دارد و می داند که اگر بگوید به او زن نمی دهند، آیا می تواند بدون اینکه از بیماریش بگوید ازدواج کند؟ و عقد او صحیح است؟

چون بیماری ایدز از بیماریهای صعب العلاج و کشنده می باشد؛ بیان آن واجب است. ولی اگر نگوید عقد صحیح است؛ لکن چون این بیماری از راه دخول به زن منتقل می گردد، زن حق فسخ دارد. و چناچه زن از روی عدم اطلاع متحمل ضرر گردد، می تواند از مرد مطالبه نماید و اگر موجب مرگش شود دیه او به عهده زوج می باشد.