هدر اصلی سایت

استفتائات

جوانی هستم که شروع به تهذیب نفس نموده‌ام؛ امّا نفس امّاره امانم را برده است؛ چگونه بر نفس امّاره‌ی خود غلبه کنم؟

با خواندن کتاب‌های خوب اخلاقی و عرفانی(از علماء عامل مانند کتابهای شهید آیت الله دستغیب) و معاشرت با دوستان مومن و هم‌مسلک و مجاهده با نفس، مشکل، آسان می‌شود.